Intake

Het intakegesprek is een kennismaking die bedoeld is om leerdoelen vast te stellen, zodat er doelgericht gewerkt kan worden. Het gesprek vindt plaats op locatie en is kosteloos. Na deze intake wordt een vrijblijvende offerte gemaakt. Als de offerte ondertekend is, worden de data vast gezet en gaat het coachingstraject van start.

Coaching sessie(s)

De coaching methode die ik gebruik tijdens de sessies zijn “de 4 Assen van Verandering” van de Neuro Semantiek. Dit model is ontwikkeld door de Amerikaanse Psycholoog en NLP Neurosemantiek trainer Michael Hall. Neurosemantiek gaat over de wijze waarop mensen betekenis geven aan wat ze meemaken en hoe deze betekenissen de kwaliteit van hun leven beïnvloed.

Invloeden van buitenaf geef je met je menselijke geest betekenis. Vervolgens heb je een gevoel in je lichaam bij deze betekenis (prettig, onplezierig, verdrietig etc.). De betekenis die je aan een ervaring hebt gegeven, samen met het gevoel dat je erbij hebt, maakt jouw gedrag. Bij een tweede ervaring zal de betekenis en het gevoel van de eerste keer worden opgeroepen. Dit zal al dan niet uitgebreid, bevestigd en verankerd worden.

Michael Hall heeft ontdekt dat een succesvolle verandering bestaat uit:

  1. Negatieve emoties die ons vertellen wat we willen vermijden.
  2. Positieve emoties die ons vertellen wat we willen bereiken.
  3. Inzicht in wat er moet gebeuren en waarom.
  4. Beslissen om daadwerkelijk te veranderen.
  5. Creëren van nieuwe motivaties, associaties, gevoelens en gedachten.
  6. Uitvoeren van nieuw gedrag.
  7. Belonen en vieren om behaalde verandering te versterken.
  8. Testen en monitoren van vooruitgang.

Deze acht aspecten, die worden doorlopen in de coaching, zijn dynamieken in onszelf die ervoor zorgen dat we veranderen. Middels simpele oefeningen die je vanaf de grond met het paard gaat doen, (er wordt niet op de paarden gereden) wordt je eigen gedrag, intentie en emotie gespiegeld. Er wordt door dat je de vier assen doorloopt nieuw gedrag gecreëerd.

Evaluatie

Na iedere sessie of workshop volgt een korte evaluatie. We doen dat aan de hand van een vragenlijst die ook mee naar huis gaat. Hierdoor is voor de coachee zelf ook makkelijk een dossier te maken en heb je ondersteuning om op koers te blijven. We bespreken de vervolgstappen en maken eventueel een nieuwe afspraak.

In samenwerking met
footer-01